TOONAANGEVEND IN PRODUCTIE

HANDEL EN LOGISTIEK

Halfverharding Graustabiel Erosiebestendig

Begin februari was het waterpeil van rivier de Waal zo hoog dat de wandelpaden langs onze toegangsweg volledig zijn overstroomd. Een groot voordeel hiervan is dat de paden in een praktijksituatie zijn getest op erosiebestendigheid.

Erosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak. En wat blijkt? De resultaten van Graustabiel zijn uitstekend. Zie de foto’s van de Graustabiel paden tijdens en na de overstroming hier: