Breuksteen voor de versterking en aanleg

van dijken en oevers

Dijkversterking

De helft van Nederland zou (in theorie) onder water kunnen lopen als de dijken breken. Dat komt doordat bijna een derde van ons land onder de zeespiegel ligt. Na de watersnoodramp van 1953 werden diverse waterbouwkundige werken aangelegd waarbij wij zijn betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de Deltawerken.

Avatar
Avatar
Avatar

Dijkversterking en oeverbescherming

Wij leveren verschillende sorteringen waterbouwsteen voor oeverbescherming, dijkversterking of de aanleg van beiden. We leveren per schip of per as op de door u gewenste locatie. Vraag ons verkoopteam naar de mogelijkheden.

Wij leveren verschillende sorteringen waterbouwsteen voor dijkaanleg, -versterking en bescherming. We leveren per schip of per as op de door u gewenste locatie. In de waterbouw branche zijn we al jaren actief als leverancier van breuksteen, voor de realisatie van waterbouwkundige werken. Zowel per schip als per as wordt de waterbouwsteen op het werk geleverd. We hebben verschillende soorten bouwmaterialen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen. Vraag ons verkoopteam naar de mogelijkheden of lees verder op deze pagina.

Vanaf het begin van deze eeuw zijn we anders gaan denken over de waterbeschermende maatregelen in ons land. In plaats van het dijkverhoging en dijkversterking maken we meer ruimte voor de rivier om buiten haar oevers te treden. Door het graven van nevengeulen in de uiterwaarden of het verleggen van de dijk krijgt de rivier meer bewegingsruimte. Zo zijn wij van ons op- en overslag terrein in Kekerdom verhuist naar Dodewaard, om ruimte te maken voor de rivier.

Tot op heden zijn we vele malen betrokken geweest bij de aanleg en dijkversterking door middel van het leveren van breuksteen.