Backfillzand Sooneck

Zeer geschikt rondom hoogspanningskabels

Backfillzand Sooneck

Afmeting: 0/2 mm
Toepassing: Kabels- en leidingenzand, zeer geschikt rondom hoogspanningskabels i.v.m. thermische geleidbaarheid
Steensoort: Quarzitische Grauwacke
Herkomst: Duitsland
Kleur: Bont

Download productblad

backfillzand sooneck

Bij het ondergronds aanleggen van hoogspanningskabels is de situatie in de ondergrond ter plaatse van de kabel uiterst belangrijk. Om de warmteafdracht van de bodem te verbeteren worden kabels veelal aangelegd in een speciaal ‘backfillzand’.

Het product Backfillzand Sooneck is een zand met een hoge thermische geleidbaarheid en goede vochthoudende eigenschappen om gronduitdroging te voorkomen.

 

Unieke eigenschappen Backfillzand Sooneck:
– Relatief hoog leemgehalte (< 63 mu); ca. 19,5 %. Dit is gunstig voor het vochthoudend vermogen van het zand.
– Lutum gehalte (< 2 mu); ca. 7,8 %
– Hoge gelijkmatigheidscoefficient (Cu) D60/D10; ca. 5,14. Dit is een uitzonderlijk hoge waarde en dit resulteert in een hoge max. (Proctor)dichtheid.
– Max. Proctordichtheid; ca. 2035 kg/ m3
– Gunstige G-waarde; >0,3 m.K/W <1,46 m.K/W

Andere bijkomstigheden:

– Langdurige vergunning groeve Sooneck; daardoor zekerheid van beschikbaarheid materiaal
– Stabiele samenstelling product
– Groeve Hartsteinwerke Sooneck ligt direct aan de Rijn. Materiaal is zowel per as en per schip leverbaar.

Avatar
Backfillzand Sooneck - Zonnepark Hemmen
Avatar
Backfillzand Sooneck
Avatar
Backfillzand Sooneck - Zonnepark Hemmen