Oog en hart voor

onze leefomgeving

Leefbaarheid

Onze producten dragen bij aan de leefbaarheid van de omgeving. We dragen namelijk bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte in verschillende toepassingsgebieden. Hieronder zullen we enkele voorbeelden geven.

Avatar
Avatar
Avatar

Verfraaiing van de leefomgeving

“Met onze producten dragen we bij aan de verfraaiing van de openbare ruimte. Wij zijn voor het verbeteren van de leefbaarheid in onze samenleving.”

Park- en landschapsinrichting

Bij de inrichting van parken en landschappen is het belangrijk om gebruik te kunnen maken van duurzame en natuurlijke materialen die passen in het landschap. Wij kunnen verschillende producten leveren voor het verbeteren van de leefbaarheid. Denk aan verhardingen van paden en parkeerplaatsen, decoratie en afscheiding van een gebied, bijvoorbeeld door vullingen voor schanskorven. Ook kan men denken aan zwerfkeien die dienen voor veiligheid bij evenementen en winkelpanden.

Soorten verharding:
• Ongebonden stenen en granulaten
• Lichtgebonden granulaten
• Gebonden granulaten

Soorten decoratie- en afscheidingsmaterialen
Zwerfkeien (Findlinge)
Schanskorf-/ steenkorfvulling
• Granulaten
• Siergranulaten
• Zuilen en platen
• Meubilair

Recreatie

Ook in de recreatiemarkt maakt men regelmatig gebruik van onze producten en grondstoffen die de leefbaarheid in onze samenleving vergroten. We leveren verschillende producten voor het veranderen van de ondergrond en de opbouw van bijvoorbeeld paardenbakken en sportvelden. Ook voor de aanleg van golfbanen zijn diverse duurzame en natuurlijke materialen verkrijgbaar die bijdragen aan de leefbaarheid. Tevens bieden wij concepten aan voor de steeds groter wordende vraag naar waterdoorlatende en waterbergende producten.

Wegenbouw

De leefbaarheid wordt eveneens bevorderd door de aanleg van goede wegen. Sinds tientallen jaren leveren we funderingsmateriaal voor de wegenbouw. Onze producten zijn bij uitstek geschikt als funderingsmateriaal. We leveren producten in diverse afmetingen vanuit onze eigen steengroeve Hartsteinwerke Sooneck GmbH in Trechtingshausen. Naast de funderingsmaterialen leveren we aan de wegenbouwbranche ook verschillende soorten splitten aan diverse asfaltmolens voor de verwerking in asfalt. Zo draagt ieder product op een andere manier bij aan de leefbaarheid van onze omgeving.

Soorten funderingsmaterialen:
Quarzitische Grauwacke Flachkorn 0/12 mm (halfverharding lichte belasting; wandel en fietspaden)
Quarzitische Grauwacke Flachkorn 0/22 mm (halfverharding middelzware belasting; parkeerterrein en licht autoverkeer)
Quarzitische Grauwacke Berm 0/30 mm (halfverharding middelzware belasting; bermverharding)
Quarzitische Grauwacke 0/32 en 0/40 mm (wegfundering zware belasting).
Quarzitische Grauwacke 0/32 mm ASP (wegfundering zware belasting voor waterpasserende bestrating)
Quarzitische Grauwacke 0/45 mm ASP (wegfundering zware belasting voor waterpasserende bestrating)

Soorten splitten voor asfalt:
• Steenslag 1 (PSV 48)
Kwartsiet split geel 1/3 mm, 2/5 mm, 2/8 mm, 3/7 mm, 8/16 mm, 16/32 mm
Basaltsplit 1/3 mm 2/5 mm, 5/8 mm, 8/11 mm, 8/16 mm, 11/16 mm, 16/22 mm, 16/32 mm

• Steenslag 2 (PSV 53)
Moraine split of Nederlandse steenslag, 2/6 mm, 4/8 mm, 8/11 mm, 11/16 mm, 16/22 mm.
Diabas 1/3 mm, 2/5 mm, 5/8mm, 8/11mm, 11/16 mm, 16/22 mm

• Steenslag 3 (PSV 58)
Graukwartsiet 2/5 mm, 5/8 mm, 8/11 mm, 11/16mm, 16/22 mm (of gelijkwaardig)

Waterbouw

Voor de bouw van kades, dijken, sluizen en havens, het verbreden van sluizen worden verschillende soorten waterbouwsteen gebruikt. Om de constructies te beschermen worden hier meestal oeverbeschermingsmaterialen toegepast. Hierover leest men meer op de pagina waterbouwkundige werken.