TOONAANGEVEND IN PRODUCTIE

HANDEL EN LOGISTIEK

Privacybeleid

De website www.debeijerbv.com en de daaraan gekoppelde diensten worden u ter beschikking gesteld door de Beijer Groep B.V. en gelieerde bedrijven (hierna: de Beijer), statutair gevestigd te Dodewaard en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie Gelderland onder nummer 852036565.

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

De Beijer garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt de Beijer gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). De Beijer gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van de Beijer van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden om u op de hoogte te houden. Hierbij tracht de Beijer rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij de Beijer t.a.v.
Adresregistratie, Postbus 26, 6669 ZG Dodewaard of per e-mail aan marketing@debeijerbv.com met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
De Beijer Groep BV en gelieerde bedrijven heeft op haar systeem (datacenters) de volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming tegen beveiligingsincidenten:
• Multi factor authenticatie;
• Virus en anti-spamvoorzieningen;
• High Tech professionele firewalls;
• SSL certificaten en encryptie op verbinding vanuit hoofdkantoor opdrachtgever;
• Dagelijkse image van complete serveromgeving;
• Minimaal één keer per maand worden de resources voorzien van patches/updates;
• Meerdere keren per dag een back-up van alle programmabestanden en database;
• Monitoring 24/7 van de omgeving/gebruik;
• Alle servers staan opgesteld in 24 uur per dag beveiligde datacenters. De beveiliging bestaat hier o.a. uit toegangspassen en bemande videobewaking. Toegang is niet mogelijk zonder goedkeuring, identificatie en controle;
• Geheimhoudingsprotocollen en toegangsprotocollen voor medewerkers.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op onze eigen beveiligde omgeving. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar marketing@debeijerbv.com sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: De Beijer Groep B.V., t.a.v. Marketing, Postbus 26, 6669 ZG te Dodewaard. De Beijer voldoet dan binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacy beleid andere websites
Op www.debeijerbv.com zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?
Stuur dan een e-mail naar marketing@debeijerbv.com. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze medewerker is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.