Aandacht voor onze

directe leefomgeving

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij hebben oog en hart voor de omgeving waarin gewerkt wordt. Veel van onze activiteiten hebben invloed op onze directe omgeving. Daar waar wij overlast zouden kunnen veroorzaken, proberen wij die tot een minimum te beperken. Dit doen we door de inzet van energiezuinige en geluidsarme machines. Ook verlagen we in inzet van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 door een milieuvriendelijk wagenpark en optimalisatie van onze logistieke dienstverlening. Bij de winning van de grondstoffen creëren we ruimte voor natuurontwikkeling.

Avatar
Onze vorige bedrijfslocatie in Kekerdom
Avatar
De transportband-installatie met energieterugwinning
Avatar
Ons kantoor en bedrijfsruimten zijn voorzien van tripple glas

NL Greenlabel certificering

Quarzitische Grauwacke is een gecertificeerd product met NL Greenlabel duurzaamheidslabel A. Klanten kiezen hiermee voor een aantoonbare duurzame oplossing in de openbare ruimte.

NL Greenlabel

We overleggen met direct betrokkenen en organisaties op het gebied van natuur en milieu. Een mooi voorbeeld is de verhuizing van ons bedrijf van Kekerdom naar Dodewaard. Doordat er ruimte moest worden gemaakt voor de rivier, zodat bij hoog water overstromingen worden beperkt is er een prachtig natuurgebied ontstaan. In Dodewaard is ons bedrijf landschappelijk ingepast en hebben we natuurlijke wandelpaden aangelegd.

Bij de bouw van het nieuwe bedrijfsterrein hebben de nieuwste energie-neutrale technieken toegepast, waaronder een transportband-installatie met energie terugwinning. Hierdoor worden er bij het lossen van schepen 3 vrachtwagens en een wiellader minder ingezet dan voorheen, wat een aanzienlijke verlaging van CO2 teweeg brengt. Ons kantoor en bedrijfsruimten zijn voorzien van tripple glas, LED-verlichting en een warmtepomp waardoor er een zeer laag energieverbruik is. De volgende stap was de bouw van zonnepanelen op onze bedrijfshal. Op deze wijze dragen we ons steentje bij aan een betere en mooiere leefomgeving.

Ook wordt er bij de aanschaf van nieuwe machines rekening gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo zijn er onlangs een nieuwe hybride zeef en een nieuwe hybride overslagkraan aangeschaft. Met deze machines is de Beijer Groep BV klaar voor de toekomst.

Bekijk de pagina van onze Quarzitische Grauwacke op de site van NL Greenlabel.

Avatar
2800 zonnepanelen op locatie Dodewaard
Avatar
nieuwe hybride overslagkraan voor locatie Duisburg
Avatar
nieuwe hybride zeef op locatie Dodewaard