TOONAANGEVEND IN PRODUCTIE

HANDEL EN LOGISTIEK

De Beijer zet grote stap in duurzaamheid

De Beijer Groep is continu op zoek naar nieuwe duurzame oplossingen. Onlangs zijn er een drietal belangrijke stappen gezet:

1. 2800 zonnepanelen gerealiseerd op het dak van de hal

Onlangs zijn er 2800 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de hal waarmee meer dan 1 MW kan worden opgewekt. Deze stroom wordt deels door de locatie gebruikt en deels aan het net geleverd.

duurzaamheid 2 duurzaamheid 3

 

 

2. Duurzaamheidspaspoort A NL Greenlabel met 3 jaar verlengd

Het meest duurzame A-label op Quarzitische Grauwacke is met succes verlengd voor een periode van 3 jaar. Het gesteente Quarzitische Grauwacke wordt al sinds 2014 door NL Greenlabel beoordeeld op duurzaamheid. De eisen om dit A-label te behouden worden continu aangescherpt, waardoor bedrijven continu moeten blijven investeren in duurzaamheid.

Download duurzaamheidspaspoort QGA 2022-2025

 

3. Gunstige milieukosten-indicator (MKI) Quarzitische Grauwacke berekend

De milieukostenindicator (MKI) vat alle milieueffecten samen in één score en wordt uitgedrukt in euro’s. Het weegt alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product en telt deze op tot één enkele score. De MKI, ofwel schaduwprijs van een product, is een makkelijke manier om de milieu-impact van producten of projecten te vergelijken en communiceren. De weging van de milieueffecten wordt gedaan met behulp van berekeningsfactoren zoals die hieronder:

De milieu-impact van een product wordt gemeten met behulp van een Life Cycle Analyse (LCA). MKI is ontwikkeld voor de GWW-sector. Een lagere MKI-waarde betekent veelal ook CO2-reductie en een bijdrage aan de doelen van de circulaire economie.

Quarzitische Grauwacke groeve Hartsteinwerke Sooneck heeft een onafhankelijke partij LCA-onderzoek laten doen. De methodologie en dataverzameling zoals beschreven in het rapport voldoet aan de eisen van de “NMD Bepalingsmethode bouwwerken versie 1.0 en de onderliggende normen ISO 14040, ISO 14044 en NEN-EN 15804. De resultaten (MKI-score) van de uitgevoerde LCA’s zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Hierbij is onder andere transport, productie en levering van de grondstoffen meegenomen. Meer informatie over de MKI of de rapportage? Vraag dit vrijblijvend aan via een e-mail naar verkoop@debeijerbv.com of bel 088-4006360.