TOONAANGEVEND IN PRODUCTIE

HANDEL EN LOGISTIEK

Werkbezoek Gedeputeerde Staten van Gelderland en College van B&W Neder-Betuwe aan De Beijer BV: Focus op Duurzaamheid en Innovatie

Op dinsdag 4 juni ontving De Beijer Groep in Dodewaard het college van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland en de waarnemend commissaris van de Koning, Henri Lenferink, werden vergezeld door het college van B&W van Neder-Betuwe. Het werkbezoek stond in het teken van duurzaamheid en innovatie, twee kernwaarden die centraal staan in de bedrijfsvoering van De Beijer Groep.

De dag begon met een interne vergadering van de leden van de Gedeputeerde Staten en het college van B&W in een van de ruimtes van De Beijer Groep. Deze vergaderingen boden de deelnemers de gelegenheid om belangrijke provinciale en gemeentelijke zaken te bespreken in een inspirerende omgeving die duurzaamheid en innovatie ademt.
Rond het middaguur was er een gezamenlijke lunch. Dit bood een informele gelegenheid voor de gedeputeerden en de leden van B&W om te netwerken en gedachten uit te wisselen over de toekomstige samenwerking en gedeelde duurzaamheidsdoelen.

 

 

Na de lunch ging het officiële programma van start met een presentatie door directeur Han de Beijer. Hij gaf een uitgebreide uitleg over de unieke ligging van het bedrijf in de Hiense Waard en hoe deze locatie bijdraagt aan hun duurzame bedrijfsvoering.

Fred Snel, projectleider van het Masterplan Hiense Waard, nam vervolgens het woord om gedetailleerde informatie te geven over de ecologische waarde van dit natuurgebied en de ontwikkelingen die er plaatsvinden. De Beijer Groep heeft samen met het bedrijf Teunesen voor de Hiense Waard een robuust toekomstgericht Masterplan ontwikkelt, waarin alle belangen samenhangend een plek kunnen krijgen.

In en rond de Hiense Waard spelen verschillende plannen en uitdagingen, die allemaal van invloed zijn op het gebied. Daarnaast spelen ook economische belangen, zoals delfstofwinning voor dijkenklei en woningbouw, en uiteraard het veiligstellen van de bedrijfscontinuïteit van De Beijer Groep.

Naast ruimte voor dynamische riviernatuur zal er ook plaats zijn voor extensieve boerennatuur. Met de beoogd beheerder, Staatsbosbeheer, wordt het Masterplan de komende tijd verder uitgewerkt.

 

 

Na de presentaties werden de aanwezigen voorzien van oranje veiligheidsvesten voor een rondleiding over het terrein. Tijdens de rondleiding gaf Han de Beijer uitgebreide uitleg over de innovatieve processen en duurzame praktijken die het bedrijf dagelijks toepast. Hij benadrukte hoe De Beijer Groep zich inzet voor een duurzame toekomst door continu te zoeken naar nieuwe manieren om hun productieprocessen te verbeteren en te verduurzamen.

 

De Beijer Groep heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in geavanceerde recyclingtechnieken die niet alleen de efficiëntie verhogen maar ook de impact op het milieu verminderen. Deze technieken stellen het bedrijf in staat om afvalstoffen om te zetten in waardevolle grondstoffen, wat bijdraagt aan een circulaire economie.
Daarnaast werd tijdens het werkbezoek ook aandacht besteed aan de samenwerking van De Beijer Groep met lokale en regionale partners. Han de Beijer legde uit hoe deze samenwerkingen cruciaal zijn voor het succes van hun duurzaamheids initiatieven. Door kennis en middelen te delen, kunnen ze gezamenlijk grotere stappen zetten richting een duurzame toekomst.

Het bezoek werd afgesloten met een groepsfoto van alle deelnemers in de grote loods, die symbool staat voor de duurzame ambities van De Beijer Groep dankzij de installatie van zonnepanelen op het dak. Deze zonnepanelen voorzien een aanzienlijk deel van het energieverbruik van het bedrijf, wat een duidelijke indicatie is van hun toewijding aan duurzame energie.

 

 

Het werkbezoek van de Gedeputeerde Staten van Gelderland en het college van B&W van Neder-Betuwe aan De Beijer Groep was niet alleen een gelegenheid om de innovaties en initiatieven van het bedrijf te tonen, maar ook een kans om te discussiëren over toekomstige samenwerkingen en verdere verduurzaming van de regio. De Beijer Groep blijft zich inzetten voor een duurzame en innovatieve toekomst, en de steun en interesse van de provincie en gemeente zijn van onschatbare waarde in dit proces.

Fotografie: Robert Stienezen