Header

Schanskorven
Schanskorven zijn functioneel, duurzaam, natuurvriendelijk en in vrijwel elke omgeving te plaatsen. Bijvoorbeeld als keerwand, waterkering, geluidswal en als beschoeiing in de weg- en waterbouw. Daarnaast kunt u ze inzetten als tijdelijke toegangsblokkering of ter verfraaiing van de omgeving.
De Beijer Bouwgrondstoffen BV levert een keur aan breuksteenmaterialen die gebruikt kunnen worden in schanskorven.